The Soundtrack of My Life – Allt står i lågor (1983)

The Soundtrack of My Life – Allt står i lågor (1983)

Teknik: Collage, skulptur
Storlek: ca 15 cm hög
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2013