Årsbok 2006 – Konst som rörlig bild

Bokfakta
Titel: Konst som rörlig bild, från Diagonalsymfonin till Whiteout.
Redaktör: Astrid Söderbergh Widding
Författare: Astrid Söderbergh Widding, Lars Gustaf Andersson, Johan Sundholm, Gary Svensson, Gunnel Petersson och Måns Wrange
Form: Martin Frostner och Johanna Lewengard
Sidantal: ca 260 sid samt en DVD, ca 300 min
Format: 195 x 245 mm
Utgivning: maj 2006
Förlag: Boken är ett samarbete mellan SAK, Bokförlaget Langenskiöld och Stiftelsen Filmform
Pris: ca 512 kr i bokhandeln. Ingår i SAK:s medlemskap 2006.
Distribution: Som medlem får du boken direkt hem i brevlådan utan extra portokostnad om du betalat årsavgiften före 15:e maj. Därefter finns den för avhämtning i galleriet.
DVD: 3 timmar 15 minuter, curerad av Filmform

Konst som rörlig bild från Diagonalsymfonin till Whiteout beskriver den svenska avantgarde- och experimentfilmen från 1924 till idag. Årets bok kommer att skickas hem till alla medlemmar.

Idag väljer alltfler unga svenska konstnärer att uttrycka sig genom film, digitala bilder, animation och video. Den rörliga bilden är, för samtidskonsten, ett lika självklart uttryck som skulptur eller måleri. Märkligt nog har den svenska rörliga bildkonstens historia – trots mer än hundra år av historisk utveckling – hittills förblivit i det närmaste oskriven. Detta är det första nationella översiktsverket om konsten som rörlig bild, från 1924 till idag.

I boken möter vi konstnärer och filmmakare som Viking Eggeling, Gunvor Nelson, Arne Sucksdorff, Sture Johannesson, Peter Weiss, Pontus Hultén, Cecilia Edefalk, Ann-Sofi Sidén m fl. Naturligtvis medföljer DVD, kurerad av Stiftelsen Filmform. I DVD:n som utgör en integrerad del av verket, får läsaren konkreta inblickar i den rörliga bildkonstens historiska utveckling.