SAK Edition 3 – 2012 Half Past Through av August Sörenson

RELEASE av SAK MULTIPEL NR 3 – 2012

Half Past Through av August Sörenson

Torsdag 4:e oktober kl 13.00

Upplaga: 30 ex. Kontakta info@konstforeningen.se för att beställa ditt ex!

Material: Glaserat stengods

Storlek: 10 cm h x 8 cm b

Pris: 3 500 kr

Kontakta oss på info@konstforeningen.se för info om kvarvarande ex!

Half past...2

På Galleri Inger Molin 2010 visade August Sörenson tre verk som fångade min uppmärksamhet särskilt – det var verk som föreställde olika huvudbonader. De var gammelgrå i färgen och påminde om äldre tiders herrhattar. Jag ville röra vid dem, kunde se hur filten i hattarna liksom reste ragg för att inge det imaginära huvudet inunder extra pondus och ståtlighet. Men filthatten var inget annat än stengods. Tyngden i stengodset förvandlade genast tanken på en huvudbonad till något klart betungande. Hur bära sitt huvud högt med dessa förutsättningar? På motsvarande sätt har August Sörenson i flera av sina uppmärksammade utställningar presenterat verk som både lurar ögat och fintar konstens upphöjda material och motiv till oigenkännlighet. Till SAK:s medlemmar har August Sörenson som årets tredje multipelkonstnär tagit fram ännu ett taktilt verk med konceptuella förtecken med titeln Half Past Through. I detta nummer får vi chansen att höra om tankarna kring hur det kladdiga blir till stengods. Hur konsthantverkets basmaterial genomgår en metamorfos och formas till konst. Gränsen mellan konsthantverk och konst är både fin och utsuddad och här, efter samtal i ateljén i Gustavsbergs gamla Porslinsfabrik, kommer August Sörensons tankar i sammanhanget.

Årets tredje SAK – multipel heter Half Past Through. Kan du berätta hur du arbetat fram den?

– Konsten är för mig ett gränsland, ibland mellan flera länder. Konstnären försöker gestalta och tolka vår omvärld samtidigt som konstverket i sig själv blir ett tillägg och en del av denna värld. Det är som en pingismatch mellan konsten och verkligheten, ambitionen är att bollen ska hålla sig så länge som möjligt i luften. Således är Half Past Through en bit lera som jag format men det är också porträttet av ett halvt utbrunnet ljus som tidigare föreställde en döskalle. Det utbrunna ljuset är liksom döskallen en symbol för döden, men ett halvt utbrunnet döskalle-ljus? Är det döden eller livet som hejdas? Konsten är ju generellt en dokumentation över något som har hänt och all konst har därför ett mått av stilleben i sig. Genom död materia försöker vi gestalta, förstå och hejda vår egen död.

Läs en längre intervju med konstnären i medlemstidning nr 3/2012.