Wolfspelz

Wolfspelz

Teknik: Fotografi
Storlek: 90 x 120 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2013