Årsbok 2013 Tova Mozard-Ghost Light

TOVA MOZARD

GHOST LIGHT                                                

SAK:s ÅRSBOK 2013 

 I Ghost Light presenteras Tova Mozards konstnärskap för första gången i större uträckning. Ett rikligt bildmaterial kompletteras av två texter. Dels en essä av den tyske konstkritikern Jörg Heiser och dels ett samtal mellan konstnären och den svenska dramatikern Suzanne Osten.

Tova Mozard, som arbetar med fotografi, video och film, har ett intresse för självpåtagna eller tilldelade roller och skådespel i förhållande till verklighetens förutsättningar och möjligheter. Hennes verk skapar ofrånkomligt en känsla av skevhet och förundran inför det som tycks spelas upp framför oss.

I Ghost Light har den tyske författaren och konstkritikern Jörg Hesier skrivit en längre essä som placerar Mozards konstnärskap i ett konst- och filmhistoriskt sammanhang. Essän ger, utöver en övergripande presentation av Mozards bildvärld, analyser av enskilda verk som en ingång till mycket av det filmiska i hennes konst. Den andra texten är ett samtal mellan konstnären och den svenska dramatikern Suzanne Osten om bland   annat fascinationen för det teatrala och om olika sätt att förhålla sig till verkligheten.

Boken är SAK:s publikation nr 122 sedan 1892 och är ett samarbete mellan SAK och Bokförlaget Arena.

Boken skickas till medlemmarna i mitten av mars i samband med öppnandet av Tova Mozards stora utställning Verklighetens afton på Kulturhuset i Stockholm där ett stort antal fotografier och filmer, varav flera nyproducerade verk, presenteras 9 mars-26 maj 2013.

Bokrelease i samband med vernissagen av utställningen på Kulturhuset lördag 9 mars kl 11-17.00

Teckna medlemskap i SAK före 28 februari för att få boken hemskickad utan extra portokostnad. För mer info om medlemskap se HÄR.

Tack vare generöst stöd från The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Kungliga Patriotiska Sällskapet har SAK:s årsbok 2013 framställts.