Årsbok 2014: Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000

Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 är SAK:s årsbok 2014 och publikation nr 123 sedan 1892.

Boken erbjuder en möjlighet till fördjupad kunskap om och förståelse för 30 år av fotografi i Sverige. I SAK:s publikationsserie finns många målare och skulptörer men här ges för första gången en bred överblick av fotografins etablering som konstform i Sverige.Denna omfattande bok publiceras i samarbete med Bokförlaget Arena och är formgiven av Petter Antonisen.Boken Mellan verkligheter bygger på samarbeten mellan en rad olika institutioner: Göteborgs konstmuseum, Göteborgs universitet och Hasselbladstiftelsen, samt – i projektets andra delar – även Artipelag, Gävle Konstcentrum, Länsmuseet Gävleborg, Marabouparken och Västerbottens museum.

Mellan verkligheter har initierats av Niclas Östlind, doktorand vid Akademien Valand, och utgör huvuddelen i hans avhandling Performing History inom konstnärlig forskning. Avhandlingen ska läggas fram i juni 2014.

 

Layout 1 Om boken

Niclas Östlind beskriver det fotohistoriska projektet med följande ord: »Det finns ett mångfasetterat förhållande mellan fotografi och samhälle. Fotografi är också den bildform som mer än någon annan formar människors liv och vardag. Båda dessa aspekter belyses i Mellan verkligheter och på ett kritiskt reflekterande sätt gestaltar projektet hur fotograferna har sett på sin samtid. Det sker bland annat genom analyser av hur deras arbeten beskriver Sveriges förändring från rekordåren, med miljonprogram och strukturomvandlingar, till dagens globala rörlighet av varor, pengar och människor.»

Förutom ett stort antal historiska dokument och centrala texter från perioden presenteras fjorton tongivande fotografer mera utförligt i bild, till exempel Dawid, Gunnar Smoliansky, Catharina Gotby, Gerry Johansson, Annika von Hausswolff och Tuija Lindström. Ett trettiotal skribenter och författare, bland andra Mara Lee, Kim Salomon, Sara Arrhenius, Leif Wigh, Ulf Bjereld och Iréne Berggren, medverkar med nyskrivna artiklar. En längre essä av Niclas Östlind ger en sammanfattande bild av tiden och ämnet.

 

Omslag: Annika von Hausswolff. En av sju bilder i serien Utan titel (med bubbla), 1997, ur Norrköpings konstmuseums samling.

Utgivare: Erna och Victor Hasselblads Stiftelse, Göteborgs konstmuseum och Akademin Valand i samarbete med Bokförlaget Arena

————————————————————————————————————-

UTSTÄLLNINGAR

I samband med att boken ges ut öppnar utställningen Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000 på Göteborgs konstmuseum och Hasselbladstiftelsen. 8 februari – 11 maj. Utställningen rymmer verk av fler än 50 fotografer från olika generationer. Projektet kartlägger och analyserar de olika fotografiska praktiker och uttryck som varit tongivande. På 1970-talet präglades fotografin i stor utsträckning av dokumentära ideal. Under 1980-talet gjorde sig ett mer subjektivt och konstnärligt förhållningssätt gällande och på 1990-talet fick fotografin en framträdande roll i den postmoderna samtidskonsten. Syftet med Mellan verkligheter är också att tränga bakom decennieindelningen och visa hur de olika tendenserna både påverkar varandra och sträcker sig över längre tidsperioder. För att skapa en komplex skildring av historien riktas blicken mot såväl brotten som kontinuiteten inom det fotografiska fältet, och gränsen mellan verkligheterna belyses. Utställningens arbetsgrupp: Forskningsledare Kristoffer Arvidsson och intendent Johan Sjöström, Göteborgs konstmuseum. Bibliotekarie Elsa Modin, intendent Dragana Vujanovic och fil.dr Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen. Doktorand Niclas Östlind, Akademin Valand, Göteborgs universitet.

Under samma period som utställningen Mellan verkligheter visas i Göteborg, visas utställningen Det synliga. Samtida svensk fotografi på Artipelag i Stockholm. Utställningen är ett samarbete mellan Niclas Östlind och Artipelags curatorer Jessica Höglund och Magnus Jensner. Det är en fortsättning på Mellan verkligheter och tillsammans behandlar de fotografin i Sverige från 1970 till idag. Utställningen och katalogen på Artipelag ingår också i Niclas Östlinds avhandlingsprojekt i fotografi vid Akademin Valand.

Båda utställningarna pågår 8 februari–11 maj 2014.