SAK:s vinstutställning 2014: 1-5 oktober på Affordable Art Fair Stockholm

Varje år presenterar SAK årets utvalda verk inför dragningen i det stora konstlotteriet. Ett tillfälle för medlemmar och allmän publik att på ett ställe se ett urval av det som SAK:s inköpsnämnd sett på gallerier och i ateljéer under ungefär ett års tid i Sverige.

Årets konstlotteri består av 160 vinster av 45 samtida konstnärer. Första priset heter Blå Sfär av Sonja Larsson. Årets 100-prisverk, 100 verk specifikt framtagna till årets lotteri, står den uppmärksammade konstnären Clay Ketter för.  De 100 verken visas för första och sannolikt enda gången på vinstutställningen innan de sprids till 100 olika vinnare i landet efter dragningen i konstlotteriet den 27 november.

IMG_1713

I år äger SAK:s vinstutställning rum på konstmässan Affordable Art Fair i Magasin 9 i Frihamnen, Stockholm som pågår 2-5 oktober.

Ursprungsplanen var ett samarbete med Grafikens Hus i Mariefred där Clay Ketter skulle arbeta fram de 100 grafiska verken för att sedan kunna presentera dem tillsammans med övriga vinster i ladugårdsbyggnaden i SAK:s vinstutställning under hösten. Dessvärre brann Grafikens Hus ned till grunden i mitten av mars, bara ett par veckor efter vårt första möte. Grafikens Hus har sedan dess bedrivit intensiv c/o verksamhet runtom i landet och nyligen öppnat i nya publika lokaler i Mariefred. Med kort varsel fick SAK en möjlighet att visa årets vinstutställning på konstmässan Affordable Art Fair och med lika kort varsel och stor generositet tog Ole Larsen och Ateljé Larsen i Helsingborg över arbetet med att ta fram Clay Ketters 100 verk till årets lotteri.

1 oktober är det vernissage för inbjudna och SAK:s medlemmar med giltigt medlemskort.

SAK är programpartner till mässan och arrangerar en mängd spännande konstnärssamtal och visningar utifrån årets vinster.

Ett detaljerat program publiceras inom kort här på hemsidan liksom i medlemstidningen som kommer till medlemmarna i mitten av september.

 

OBS! SAK:s medlemmar erbjuds fri entré till hela mässan, samtliga dagar, mot uppvisande av medlemskort 2014.

BLI MEDLEM I SAK HÄR eller förnya ditt medlemskap före 15 september för att hinna få medlemskort och fri entré till mässan.

Välkomna!