SAK:s vinstutställning visas på Konstakademien 12-15 november

Kära medlemmar,

Varje år presenterar SAK årets utvalda verk på en vinstutställning inför dragningen i det stora konstlotteriet. Ett tillfälle för medlemmar och allmän publik att på ett ställe se verken som SAK:s inköpsnämnd sett och köpt in under ungefär ett års tid i Sverige.

Årets konstlotteri består av 150 vinster av 39 samtida konstnärer. Förstapriset är ett verk av Marie-Louise Ekman som presenteras första gången på utställningen. Årets 100-prisverk, 100 verk specifikt framtagna till årets lotteri, står konstnären EvaMarie Lindahl för.  De 100 verken visas för första och sannolikt enda gången på vinstutställningen innan de sprids till 100 olika vinnare i landet efter dragningen i konstlotteriet den 26 november.

I år äger SAK:s vinstutställning rum på Konstakademien, Sal Öst, plan 2,

Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27 C (hiss) Stockholm mellan 12-15 november.

PROGRAM (uppdaterat 5 nov 2015)

12 november är det vernissage för inbjudna och SAK:s medlemmar 17.00-20.00

Utställningen invigs kl 18.00 av Marie-Louise Ekman och intendent Jennie Fahlström

OSA till info@konstforeningen.se

13 november öppet 10.00-17.00

11.15 – EvaMarie Lindahl som tagit fram årets 100-prisverk Lion (The Look Out) och Lion At Rest presenterar sitt arbete.

Därefter visar Jennie Fahlström årets vinstutställning.

14 november öppet 10.00-17.00

13.00 – visning av årets vinstutställning

14.00 – samtalar författare Klas Gustafson och Marie-Louise Ekman om årsboken 2015. Samtalet leds av Jennie Fahlström.

15 november öppet 10.00-17.00

13.00 – visning av årets vinstutställning

Dragningen i konstlotteriet äger rum torsdagen den 26 november under överseende av Lotteriinspektionen.

Samma dag läggs vinnarlistan ut på hemsidan samt vinstbrev skickas hem till årets 150 vinnare.

Vinstutställning 2015_FB