Årsbok 2016: Ingångar & utvägar. Samlade samtal i SAK 2010-2015

Ingångar och utvägar. Samlade samtal i SAK 2010-2015 är Sveriges Allmänna Konstförenings årsbok 2016 och sammanställd av SAK:s intendent Jennie Fahlström. Här möter vi tjugonio verksamma konstnärer och fjorton konstintresserade medlemmar som med stor generositet berättar om sitt förhållande till konsten nu och över tid.

Utgångspunkten för dessa 43 samtal har dels varit de konstverk som konstnärerna engagerats för att ta fram till SAK och dels det ögonblick när en vinnande medlem i konstlotteriet möter sitt nya konstverk. Samtalen som löpande har publicerats i medlemstidningen under dessa år samlas nu under ett och samma tak. En intervju med Tilda Lovell och konstnärernas val av en bild som fungerat som inspiration under en period eller återkommande över tid är helt nytt material och har inte tidigare publicerats.

Omslag SAK 2016 bok

Medverkande konstnärer och medlemmar: Tilda Lovell, Marie-Louise Ekman, Olle Borg, Michael Johansson, Thomas Karlsson, Gunilla Klingberg, Helene Billgren, Gun Haglund, Annica Karlsson Rixon, Tova Mozard, Cecilia Wallman, Matilda Bolander, Kajsa Wallman, Clay Ketter, Thomas Broomé, Mattias Hällström, Lovisa Ringborg, Julia Peirone, Annie Setterblad, Klara Kristalova, Albin Karlsson, August Sörenson, Arthur Hultling, EvaMarie Lindahl, Fredrik Wretman, Mikael Åberg, Karin Wikström, Meta Nohlström, Astrid Sylwan, Ebba Eriksson, Alexander Tallén, Bella Rune, Kristina Matousch, Andreas Eriksson, Inger Andersson, Lennart Persson, Amalia Årfelt, Lars Englund, Christer Marking, Sonja Larsson, Anna & Bo Sylvan, Ulrika Sparre.

—————————————————————————————————

SAK:s årsbok 2016, publikation nr 125, är framtagen med generöst stöd av

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Boken är utgiven av SAK i samarbete med Bokförlaget Arena 2016.

Sidantal: 232 sidor.

Grafisk form: Patric Leo.

Boken skickas i början av maj till alla medlemmar.

Läs Leif Mattssons recension på Omkonst.com
http://www.omkonst.com/16-boknytt-sak-ingangar-utvagar.shtml

Konstperspektiv beskriver årsboken som ”en läsvärd och orienterande samling om några av våra mest spännande svenska nutida konstnärer.” Se klipp ur Konstperspektiv 3, 2016 nedan.

boken