Konst- och arkitekturvisning av Psykiatrins hus, Uppsala 12 december

SAK UNG Uppsala bjuder tillsammans med kulturenheten vid Uppsala läns landsting in till en konst- och arkitekturvisning av det nybyggda Psykiatrins hus i Uppsala.

12 december kl 15.00-16.30

Slåttergatan 4, Uppsala
Utöver att vara en arkitektoniskt innovativ byggnad, vars form- och ljusverkan skapar öppna och samtidigt omhuldande rum, fylls den av en stor mängd samtida konst. Byggnaden är på så vis en illustration av hur arkitektur och konst kan samverka i formandet av en rumsupplevelse som strävar efter att vara omhändertagande.

Visningen hålls av Johanna Uddén, curator och konstskribent, och vi möts
kl. 15.00 vid entrén. Efter visningen bjuds det på kaffe och diskussion.

Anmäl dig genom att attenda eventet på Facebook alternativt maila till
sakunguppsala@konstforeningen.se

Först till kvarn!

Välkomna!

Linnea Lindberg och Nils Webster
Ambassadörer SAK UNG Uppsala

sakung-uppsala