SAK:s årsbok 2017: TILL KONSTEN – TRO, HOPP, TVIVEL OCH KÄRLEK. UTVALDA KONSTVERK MÖTER BETRAKTARES ORD

 

TILL KONSTEN – TRO, HOPP, TVIVEL OCH KÄRLEK. UTVALDA KONSTVERK MÖTER BETRAKTARES ORD är Sveriges Allmänna Konstförenings (SAK) årsbok 2017.

Kärnan i denna volym är 120 konstverk av tjugotvå konstnärer som engagerats för konstlotteriet. Under ett drygt år har inköpsnämnden bestående av Iris Müller-Westermann, Bella Rune, Björn Springfeldt och Jennie Fahlström funnit tjugo enskilda verk, utöver Tilpos uppdrag om hundra målningar, som tillsammans utgör en samling som härmed blivit en del av SAK:s 185-åriga historia. Utöver dessa konstverk presenteras även andra verk av de medverkande konstnärerna för att sätta in utvalda verk i ett något större sammanhang. Varje konstnärskap presenteras också av en skribent. Med specifika kunskaper och erfarenheter som konstnärer, författare, intendenter, kritiker, formgivare, lärare och curatorer nystar de i de aktuella konstverkens trådar. Det är också en av tankarna med boken: att vi här får möjlighet att närma oss konsten utifrån sinsemellan olika perspektiv.

Konstnärer:

Maria Bajt, Björn Camenius, Päivi Ernkvist, Erla S. Haraldsdóttir, Joakim Heidvall, Tommy Hilding, Oskar Hult, Aleksandra Kucharska, Jenny Källman, Tamara de Laval, Eric Length, Axel Lieber, Liva Isakson Lundin, Nanna Nordström, Karin Ohlin, Stina Rosenberg, Stina Stigell, David Svensson, Sara Wallgren, Tilpo, Emma Tryti.

Dessutom historiska verk av Sophie Adlersparre och Carl-Johan Fahlcrantz.

Författare:

Anna Nordquist Andersson, Catti Brandelius, Dan Backman, Jenny Danielsson, Magdalena Dziurlikowska, Jennie Fahlström, Anna Hesselbom, Leif Holmstrand, Alida Ivanov, Erik Jeor, Anna Johansson, Stefan Lindberg, Andreas Nobel, Mikael van Reis, Bella Rune, Lisa Torell, Ashik Zaman.

 

Publikation nummer 126 – Sveriges Allmänna Konstförening

Redaktör: Jennie Fahlström

Grafisk form: Patric Leo

Tryckt inom EU, 2017

Antal sidor: 152

ISBN: 978-91-7843-510-4

ISSN: 0347-2515

Boken är utgiven av SAK i samarbete med Bokförlaget Arena

SAK:s årsbok 2017 är framtagen med generöst stöd av The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Allmänna arvsfonden.

Boken skickas till alla medlemmar i början av september.

Är du inte medlem ännu, blir du det enklast HÄR!

Boken finns till försäljning via välsorterade boklådor och museishoppar samt hos SAK, se HÄR för mer info.

saks-arsbok-2017

Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord Sveriges Allmänna Konstförenings (SAK) årsbok 2017

 

 

 Läs Omkonsts recension HÄR.

omkonst-boknytt_-boknytt_-sak_s-arsbok-2017-till-konsten-tro-hopp-1

Läs Coras recension HÄR. 

Recension Cora Till Konsten SAK årsbok