SAK UNG och Kulturhuset presenterar tre konstnärliga workshops i samband med utställningen ”Folkmusik 2.0” i nov 2017-jan 2018

SAK UNG och Kulturhuset presenterar tre konstnärliga workshops i samband med utställningen ”Folkmusik 2.0”. Workshopparna är öppna för alla och sker i utställningen på plan 5 i Kulturhuset, Sergelstorg, Stockholm. För alla under 26 år och för alla som är engagerade i SAK UNG är det fri entré till utställningen.

 

Lördag 11 november kl.14-16

Huge – graffiti

I den första workshopen får deltagarna möta konstnären Daniel Fahlström/Huge som arbetat med graffiti sedan tidigt 1980-tal. I ett samtal med SAK UNG berättar han om graffitin som konstform, dess historia och olika stilar. Därefter får workshopdeltagarna prova att skapa konstnärligt med inspiration från samtalet och konstnären.

kalendariebild_huge

Lördag 25 november kl.14-16

Garnapa – textil gatukonst

I den andra workshopen får deltagarna möta konstnären Elisabeth Bucht som under namnet Garnapa som arbetat med textil gatukonst. I ett samtal med SAK UNG berättar hon om sitt arbete och den textila konstens uttryck och möjligheter. Därefter får workshopdeltagarna prova att skapa konstnärligt med inspiration från samtalet och konstnären.

kalendariebild_elisabeth

Lördag 27 januari kl.14-16

Emma Dominguez – konst och aktivism

I den tredje workshopen får deltagarna möta konstnären Emma Dominguez som arbetar både med konst och aktivism. I ett samtal med SAK UNG berättar hon om sitt arbete och om konstens kraft att förändra. Därefter får workshopdeltagarna prova att skapa konstnärligt med inspiration från samtalet och konstnären.

kalendariebild_emma

 

SAK UNG är Sveriges Allmänna Konstförenings projekt för att aktivera och engagera unga i samtidskonsten. Syftet är att öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform. Målet är att skapa en nationell ungdomsrörelse där konstintresset för samman unga som annars inte träffas och ge möjlighet att utbyta erfarenheter och influera den annars ofta slutna konstvärlden i Sverige. SAK UNG stöds av Allmänna arvsfonden. Läs mer om SAK UNG här! Läs mer om utställningen på Kulturhuset, Stockholm, här!