Konst och aktivism// workshop med SAK UNG på Kulturhuset 27 januari

SAK UNG bjuder tillsammans med Kulturhuset in till 3 workshops i utställningen ”Folkmusik 2.0”. Workshopen är öppen för alla och sker i utställningen på plan 5 i Kulturhuset, 27 januari 2018 kl. 15:00 – 17:00

I den tredje workshopen får deltagarna möta konstnären Emma Dominguez som arbetar både med konst och aktivism. I ett samtal med Amanda Ferrada och Nikolina Höljö från SAK UNG berättar hon om sitt arbete och om konstens kraft att förändra.
Därefter får workshopdeltagarna prova att skapa konstnärligt med inspiration från samtalet och konstnären. Anmäl att du kommer från SAK UNG i entrén så får du fri entré till utställningen och workshopen.

Konst och aktivism// workshop med SAK UNG och Emma Dominguez

Konst och aktivism// workshop med SAK UNG och Emma Dominguez

//
SAK UNG är Sveriges Allmänna Konstförenings projekt för att aktivera och engagera unga i samtidskonsten. Syftet är att öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Målet är att skapa en nationell ungdomsrörelse där konstintresset för samman unga som annars inte träffas och ge möjlighet att utbyta erfarenheter och influera den annars ofta slutna konstvärlden i Sverige. SAK UNG stöds av Allmänna arvsfonden.

Vill du bli en del av SAK UNG? Kontakta projektledare Clara Dagh (clara.dagh@konstforeningen.se) för mer information!