SAK Edition #2 2019 – ”Color Me Blind” av Eric Magassa

konst på nätet sak edition eric magassa

Eric Magassa lånar fritt ur olika kontinenters och tidsepokers kulturskatter när han sätter samman verk i nya konstellationer, ofta med masken som utgångspunkt. I de digitala collagen “Color Me Blind”, SAK Edition #2 2019, ligger just en afrikansk mask som grund för bilden, där geometriska element adderas genom digital bearbetning. På så sätt vänder han på ordningen, där förr konstnärer som Picasso och Braque inspirerats av och lånat in afrikanska artefakter som element i sina kubistiska målningar.

– Jag lånar modernisternas palett och använder mig på så vis av samma grepp som de gjorde när de lånade fritt ur kulturskatter från den afrikanska kontinenten. Det blir som om jag återställer ordningen, leker med den och undrar vad som händer om man vänder på perspektivet.
Eric Magassa om verken till SAK Edition #2 2019

Eric Magassa (f. 1972) bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Central Saint Martin School of Art and Design, London och Art Students League of New York, New York. Hans konst har nyligen visats i separatutställningen “Tell Me A Tale of Lies” på Alingsås konsthall, på GIBCA, Göteborg, på Modernautställningen “Med framtiden bakom oss” på Moderna Museet, Stockholm 2018 och  separatutställningen ”TALKING DRUM” på Konstepidemin, Göteborg, 2019.

 

”Color Me Blind”
SAK Edition #2 2019
Digitalt collage, pigmentprint på 300 grams papper
Bildens mått: 46 (b) x 64 (h) cm. Verket säljs oramat.
PRIS: 3 600 kr för befintliga SAK-medlemmar / 4 050 (inkl. 450 för medlemskap) för blivande medlemmar
Upplaga: 30 exemplar, alla verk är unika
Beställ genom att mejla till info@konstforeningen.se eller ringa 08-10 46 77.

Tillgängliga verk: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 29