Belyst gavel, Yttermo

Belyst gavel, Yttermo

Teknik: akvarell
Storlek: 30x22
Tillkomstår: 1999
Vinstår: 2000