Beowulf, Grendel och mother

Beowulf, Grendel och mother

Teknik: Tuschlavering
Storlek: 55 x 37 cm
Tillkomstår: 2008
Vinstår: 2010