Nya medlemstidningen är här!

img_5580

Nya medlemstidningen är här, med Christine Ödlunds fantastiska förstaprisverk på framsidan! Intervju med Christine Ödlund, samtliga vinster i konstlotteriet 2020, SAK Historia: Oscar Björck
Har du inte fått den i brevlådan, kan du också läsa den på  http://www.konstforeningen.se/medlem/medlemstidningen/

🔷Detta blir också det sista fysiska medlemsbrevet, vi jobbar på en digital publikation som kommer att innebära helt nya möjligheter! Om du som medlem inte brukar få nyhetsbrev per epost, skicka in din epost-adress till info@konstforeningen.se!

Vad är konst – en kortare definitionshistoria, och tips för den läsgirige!

  fountain-marcel-duchamp-photograph-alfred-stieglitz-1917

Vad är konst och i vilka former kan konst komma i, och vem bestämmer det?

Vill du direkt till boktipsen och skippa kort konsthistoria?
Scrolla ner!

Foto: Alfred Stieglitz, 
publicerad på Encylopaedia Britannica

Konst kan komma i många former, idag kan de räknas att vara nästan hur många som helst och vad som räknas vara konst är en definitionsfråga. Denna definitionsfråga har dock funnits länge!

De antika grekerna utvecklade en definitionen mellan vad som var skön konst och icke, enkelt förklarat var skillnaden att ‘skön konst’ var meningen att vara vacker och för att beskåda och den de menade var mer brukskonst. De hade ett ord som stod för konst, färdighet, vetenskap och hantverk – techne. Och oavsett om det var ‘skön konst’ eller brukskonst definierades konstformen inom begreppet. Många olika konstformer innefattas således inom begreppet. 

På början av 1700-talet började tankar kring vad som var skön konst att bubbla igen – och på ett litet annat sätt än det hade definierats och diskuterats hos de gamla grekerna. Det börjar bland annat med en fransman, Charles Batteux, som 1746 publicerade sin bok Les beaux arts réduits à un même principe (The Fine Arts Reduced to a Single Principle) i vilken han diskuterar de olika konstformerna och försökte att förklara ‘skön konst’. Batteux presenterade även vilka former av konst som ingick i de sköna konsterna; musik, poesi, målning, dans, skulptur, talarkonst samt arkitektur. Dessa sju skulle sedan stå länge som definitionen för vad som var skön konst – dock diskussionen om hur man definierar och vad som är konst kvarstod som en ett stort omtalat ämne. Friedrich Hegel var till exempel en av de som även listade konstformerna och som efter Batteux kom att bli en av de största teorierna. I Hegels Lectures on AestheticsLectures on fine art vol. 1, första upplagan publicerad 1835, presenterar Hegel sina tankar kring konsten och definierar fem olika konstformer; arkitektur, skulptur, måleri, poesi och musik. Alltså liknande de Batteux gjorde, och likväl var Hegels system kring konsten väldigt inflytelserika och hans teorier är fortfarande relevanta idag. 

Mot modernare tider kom nya innovationer, och vid början av 1900-talet hade filmen och fotografiet funnits ett tag. Med dessa nya medel och uttryckssätt utökades diskussionen, och en italiensk filmteoretiker vid namn Ricciotto Canudo kom att vara bland de första att hävda att filmen (där inkluderat fotografi) skulle ingå i listan för de ‘sköna konsterna’. Definitionsfrågan finns kvar idag och diskuteras ständigt, och konstens gränser forsätts att tänjsas och utmanas! 

Nu vart detta en väldigt lång inledning till den slutpunkt som jag ville komma. Och trots att SAK idag handlar och samtidskonst utgör mycket av föreningens filosofi även av att förmedla kunskap, och därför kändes denna korta konsthistoriska tillbakablick som något relevant. Dessutom är finns det samtidskonst idag som just fortsätter att tänja och utmana konstens gränser och dessa definitioner!

Men, vad var då meningen med just detta neddyk i de olika konstformerna och dess filosofiska historia? Jo, just den definitionsfrågan om vad konst är som jag inledde med. Vad är konst? Och som nu besvarat räknas även litteratur i och med poesin med som en konstform! Således, efter denna långa väg till vattnet, vill jag presentera skönlitterära böcker som kan släcka er konsttörst i dessa fysiskt begränsade tiderna i och med corona. 

Böckerna jag har valt att tipsa om är inte endast spännande läsning där fantasin engageras i och med det skrivna ordet, utan de presenterar även ”måleri”-konsten då historierna utgår från konstnärer, porträtt och konsthistoria (även fast den i vissa av fallen är påhittad). I slutet av listan presenteras även lite av SAKs egna böcker för den som är sugen på att lära känna den svenska konsthistorien och samtida konsten ännu bättre!

 

screen-shot-2020-05-19-at-13-23-15

Dorian Grays Porträtt av Oscar Wilde. En riktig klassiker som redan i titeln avslöjar konst. I romanen möter läsaren Dorian Gray, en engelsk Dandy som räds för att förlora sin skönhet. Och, hans mörkaste begär besvaras genom ett självporträtt. Genom hans avbild upphör han att åldras och hans liv fylls av mer begär och synder, festerna och upplevelserna lämnar dock spår efter sig men vilka endast är synliga i porträttet.

foto via bokus, köp boken här.

9789174293975Steglitsan av Donna Tartt. Tartt blev pulitzer vinnare med boken Steglitsan 2014, och boken utspelar sig genom Theo Deckers ögon, en 13 årig New Yorker som i ett attentat förlorar sin enda förälder. Genom det närmsta minnet av sin mamma, en liten och mystisk tavla, börjar ett äventyr in i konstvärlden och en resa fylld med spänning, kärlek och mognande.

foto via bokus, köp boken här.

9789177990215Musan av Jessie Burton. I Musan berättas en historia om två kvinnor från olika tider och ursprung. Deras liv och berättelser speglas dock båda av misstro och identitetsökande, konst och skapande, ambition och hopp.

 

 

foto via bokus, köp boken här!

9789164205452_200x_hilma-en-roman-om-gatan-hilma-af-klint_pocket Hilma – en roman om gåtan Hilma af Klint av Anna Laestadius Larsson. I denna roman möter läsaren den svenska konstnären och gåtan Hilma af Klint i en spegling av henne, hennes liv och hennes monumentala konst. Romanen utgår från en väl gjord research kring af Klint och berättar sedan om henne i förstahandsperson.

foto via bokus, köp boken här!

9789174293760De gömda rummen av Care Santos. I De gömda rummen möter en konstintendenten Violetta Lax som bor i Chicago. Hon är barnbarn till den spanske konstnären Amadeo Lax, och när hans hem blir bestämt att omvandlas till ett konstmuseum med syfte att hylla hans konstnärskap reser hon till Spanien. Vid nedmontering ett av hans verk avslöjas en hemlig dörr och en chockerande hemlighet. Violetta slängs in i ett nät av mysterier och hamnar på en resa som avslöjar hennes släkts verkliga historia. 

foto via bokus, köp boken här!

the-swan-theivesThe swan thieves av Elizabeth Kostova (engelska) är en spännande roman som tar plats i USA och väver ihop olika tider samt konstnärsvärldar. Berättelsen följer den konstintreserade  psykologen Andrew Marlow den ryktbare konstnären Robert Oliver. Marlow får Oliver som patient efter konstnären vandaliserat ett känt konstverk. Genom deras sessioner då de ska reda ut konstnärens problem och förflutna kastas läsaren in på en spännande resa fylld av konst, svek och kärlek. 

foto via Eleizabeth Kostova's hemsida, 
köp boken här!
KONSTFÖRENINGENS BÖCKER:

Vill ni läsa någon av konstföreningens böcker går de att köpa via vår hemsida. Pengarna går dirket och stöttar SAKs verksamhet, vilket i dessa tider uppskattas extra mycket! Medlemar får rabbaterat medlemspris!

 

 9789178433803_200x_helene-billgren-the-endHelene Billgren –
The end presenterar Helene Billgrens konstnärskap. Det är en bok med mycket inspirerande bildmaterial samt målande texter kring verken, konstnären och konst. Texterna är skrivna av Olle Granath, Pontus Hammarén, Pamela Jaskoviak och Petter Eklund.

foto via bokus, köp boken här!

 Tova_Mozard Ghost LIght omslag webbGhost Light är konstnären Tova Mozards i beskådning. Med rikligt bildmaterial presenteras hennes verk tillsamans med en essä skriven av den tyske författaren och konstkritikern Jörg Hesier. Essän placerar Mozards konstnärskap i ett konst- och filmhistoriskt sammanhang. 

SAKs foto, köp boken här!

 

 9789173435826_200x_marie-louise-ekmans-tva-livMarie-Louise Ekmans två liv är en biografi om allkonstnären Marie-Louse skriven av Klas Gustafson.
Boken ger läsaren en inblick i hennes liv och låter en smaka på svensk kulturhistoira.
Marie-Lousies liv presenteras bland annat genom intervjuer med henne själv samt med andra som kommit i kontakt med och berörts av henne. Boken bjuder även på många av hennes konstverk!

SAKs foto, köp boken här!
ain25311_0Sveriges konst 1900-talet. Inför det nya sekelskiftet valde SAK att årsböckerna följande år skulle hantera svensk konst från 1900-talet. Böckerna i serien Sveriges konst 1900-talet har både rikligt med bildmaterial samt engagerande texter kring den svenska konsthistorien.
Del 1: Sveriges Konst 1900-talet. 1900-1947 med text av Elisabeth Lidén.
Del 2: Sveriges Konst 1900-talet. 1947-1970 med text av Beate Sydhoff.
Del 3: Sveriges Konst 1900-talet. 1970-2000 med text av Mårten Castenfors.

foto via Antikvariat.net,
köp böckerna här!

 

Hoppas det blir trevlig läsning, och ta hand om er!
/ Emelie Conrad, Praktikant 

 

Källor:

The Invention of Art: A Cultural History av Larry Shiner Aesthetics – Lectures on fine art vol.1 av W.F Hegel. Länk till synposis här!
Grekisk Konst, Nationalencyklopedin.
Documents of Film Theory: Ricciotto Canudo’s ”Manifesto of the Seven Arts” av James Michael Welsh

SAK:s första hundra år!

den-glada-festen

Nyfiken på SAK:s historia?

Nu finns Emelie Conrads text om SAK 1882-1932, liksom en text om SAK:s första 50 år under fliken HISTORIA!

Bild: Etsningen “Den glada festen” av Carl Larsson, medlemsblad 1885. Foto: Metropol Auktioner

SAK UNG Umeå får Bildas kulturstipendium

x1000w-sak-ung-bild-nyhetsbrev-bilda

SAK UNG Umeå, konstförening för unga mellan 16-25, får Bildas kulturstipendium 2020 för sitt arbete med att tillgängliggöra konstvärlden för fler och skapa en utforskande mötesplats.

– ”Vi har alla varit med i SAK UNG länge, först som deltagare och sedan som ambassadörer för att själva få möjlighet att skapa möten mellan konst och unga. Därför känns det extra kul att uppmärksammas på detta sätt och vi är så tacksamma över att få möjlighet att fortsätta engagera unga för att tillsammans upptäcka konstens och kulturens värld!”  – Elsa, Maria och Rebecka, ambassadörer i SAK UNG Umeå.

Motivering
SAK UNG Umeå samlar unga och unga vuxna under vardagskvällar och ibland på helger för att tillsammans utforska konst, se hur konst blir till bakom kulisserna, möta konstnärer och tillsammans samtala om konst, kultur och allt där emellan. Konst berör det mesta i livet och samhället och SAK UNG Umeå verkar för att alla, kostkunnig eller inte, ska få möjlighet att utforska livet och samhället genom konsten, med gott sällskap.

Studieförbundet Bildas kulturstipendier vill stimulera och uppmuntra individer och grupper till fortsatt utveckling samt bidra till att sprida kännedom om folkbildning utanför Bildas etablerade arenor.

Läs hela pressmeddelandet på https://press.bilda.nu

Mer info om SAK UNG hittar du på https://www.facebook.com/sakungpage/ och på http://www.konstforeningen.se/sakung/ och mer info om Bilda Studieförbund på https://www.bilda.nu/

SAK Edition 3 – 2015: Allt är bra av Ulrika Sparre – några ex kvar!

Ulrika Sparre
”Allt är bra”
Material: Klocka i brons, handtag av trä, väst och pins
Mått: Klocka 18 x 9 cm

Upplaga: 30 exemplar. Kontakta info@konstforeningen.se för info om kvarvarande ex!
Medlemspris: 3 600:- // För blivande medlemamr tillkommer 450:- i medlemsavgift för 2020.

clh_ulrika_sparre_SAK EDITION #_2015

Fotografi: Christopher Hunt

 

clh_ulrika_sparre_SAK EDITION 3_2015

Fotografi: Christopher Hunt

 

 

Allt är bra av Ulrika Sparre (f. 1974) är SAK Edition 3 2015. En klocka som vi kan ringa i för att skapa trygghet hos vår omgivning trots att det finns faror nästan överallt i både små och stora världar. Rädslan får helt enkelt inte ta överhanden över vår vardag. Genom att anta dåtidens roll som stadsvakt vill konstnären återta en viktig funktion som i våra alarmerande tider gått förlorad. Självklart är det inte bra överallt men det är heller inte bara dåligt tycks konstnären ropa när hon ringer i sin klocka på vandringar runtom i landet. Om bakgrunden till verket och vårt förhållande till rädsla berättar konstnären i SAK:s intervju i kommande medlemstidning som skickas till medlemmarna den 4:e december. Här ett kort utdrag.

Kan du berätta om Allt är bra som performance, då du går med reflexväst och ropar ”Allt är bra!” samtidigt som du ringer i din klocka i olika delar av landet?

-Budskapet ”Allt är bra” kan tolkas på många plan. Antingen blir man provocerad och tänker att vadå, allt är inte bra. Eller så är allt bra. Eller så tänker man: Fanns det tidigare ett hot? Varför har ingen varnat mig? I filmen går jag i skogen i Kristinehamn med min klocka och ropar ”Allt är bra!”. Det är ingen som hör utom träden. I nästa sekvens går jag på huvudgatan i Kristinehamn en söndag, det var inte en kotte ute då. Jag gjorde samma performance på Rörstrandsgatan i Stockholm och då gick jag och skrek ”Allt är bra!” i rusningen. Det var väldigt läskigt. Där fanns 40-talister som såg glada ut när jag ropade mitt budskap medan yngre människor kände sig mycket mer hotade. De såg arga ut, kom inte här och stör mig när jag går här med min Iphone, ungefär. Ingen har riktigt vågat stoppa mig. Samtidigt har jag en reflexväst på mig och då uppfattas man nästan som en myndighetsperson, vilket förmodligen också bidrar till att ingen ingriper.

Kan du berätta om Allt är bra som multipel till SAK?

– Multipeln består av en klocka, en väst och pins med budskapet ”Allt är bra”. Genom dessa saker kanske vi kan överrösta oron och skapa en tryggare värld omkring oss. Ibland möter jag personer som ser budskapet ”Allt är bra” på min jacka och gärna vill bli ambassadörer för projektet och ofta får jag höra från personer som verkligen tagit till sig detta budskap i sin vardag när de kanske hakat upp sig på något eländigt. Så genom multipeln kan vi skapa många ambassadörer för ”Allt är bra”.

SAK går 2 för 1 på Wanås Konst 2020

Kimsooja, A Laundry Field, Wanås Konst, 2020. Foto: Mattias Givell. 

Kimsooja, A Laundry Field, Wanås Konst, 2020. Foto: Mattias Givell.

Sommaren 2020 visas bl.a. ”Sowing Into Painting” där internationellt välkända Kimsooja utforskar kopplingen mellan måleri och textil med flera verk utomhus och i byggnaderna. Mer om alla projekt på www.wanaskonst.se

Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops för en bred publik.

Förutom säsongens utställningsprojekt finns alltid den permanenta samlingen med ett sjuttiotal platsspecifika konstverk i landskapet som har skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer som Yoko Ono, Jacob Dahlgren och Ann-Sofi Sidén. Öppet året runt utomhus.

47_nathalie-djurberg-hans-berg_in-dreams-2016_wanas-konst_photo-mattias-givell

Nathalie Djurberg & Hans Berg In Dreams, 2016 Wanås Konst Foto Mattias Givell

67_yoko-ono_wish-trees-for-wanas-1996-2011_wanas-konst_photo-mattias-givell

Yoko Ono Wish Trees for Wanas, 1996 2011 Wanås Konst Foto Mattias Givell

För att ta del av medlemserbjudandet, visa en av årets medlemstidningar där medlemsnummer anges i adressfältet, alt. ett e-postutskick, där namn och medlemsnummer anges i sidfoten.

Inte medlem ännu? Det blir du lättast här: www.konstforeningen.se

EVA LANGE OM LUSTEN ATT GE FORM

 

SARA WALKER MÖTER ÅRETS FÖRSTA EDITIONSKONSTNÄR

(den långa versionen)

evalange-mikaelolsson9496

Eva Lange i sin ateljé våren 2020. Foto: Mikael Olsson

Jag möter Eva Lange i hennes fantastiska ateljé på Maria Prästgårdsgata på Södermalm i Stockholm. En ateljé byggd 1906 där bland andra Liss Eriksson och Vera Nilsson tidigare stått. Denna Coronatid påverkar det mesta, så även produktionen av SAK:s edition nr 1, Langes ”Trädet”. Alabasterskulpturerna produceras i Volterra i Italien men där har stenhuggarna inte längre tillgång till sin verkstad. Skulpturerna finns dock och kommer att anlända i Sverige. Om än lite senare än förväntat.

 

Bland det sista vi pratade om var hennes relation till andra konstnärskap och hon sa: ”De konstnärer som man möter och som kommer att betyda något för en betyder ju att man frigör sig. De ger en rätten till någonting man inte haft tidigare. Och det ger lycka.”

 

Jag vill inleda med dessa ord för jag tror att Langes konst framkallar sådana känslor.

eva-lange-tradet-foto-sak

Eva Lange ”Trädet” SAK Edition # 1 2020. Foto: SAK

Berätta om verket som du gör till SAK

 

Det är en liten skulptur utav ett stort träd. Många, många somrar har jag tecknat oxlar som är väldigt vackra träd och som växer mycket rikligt på Gotland. Och därför är det inte så konstigt att jag gjorde en skulptur av en oxel. Stammen och stora kronan är starten.

 

Den är inte förenklad heller, man vill annars gärna använda sådana ord, som förenkling om dina skulpturer. Men det tycker inte jag att dina verk är.

 

Tack! Det var bra!

 

Man vill gärna säga sådant om ditt formspråk. Men den är ju intrikat, denna lilla oxel.

 

Det är roligt om det finns ett innehåll, om man kan känna det som jag har känt. För när jag ser dessa träd känner jag sån glädje. Jag har hållit på med det i nästan 40 år och det är lika upphetsande för mig varje gång. Jag hoppas det finns det innehåll så som jag ser det själv.

 

Och att det kan förmedlas.

Jag vill gärna backa tillbaka, minns du din första skulptur? När du skapade något tredimensionellt för första gången?

 

Ja, det minns jag för jag var på sommarläger och det var inte så roligt. Men där kunde man få gräva upp lera, och man skulle göra något som visade att man hade någon slags fantasi. Då gjorde jag ett litet huvud. Och då såg jag på detta huvud att jag kunde göra ett litet huvud. Då var jag 13 år. Jag kommer ihåg hur glad jag blev.

 

Du kunde tygla leran

 

Ja, det blev! Och det kändes oväntat

 

Jag har en annan fråga som är mer lingvistisk om ditt arbete, vilket ord använder du helst? Objekt eller skulptur?

 

Aldrig objekt! Det behövs inte. Jag skulpterar, det blir skulpturer.

 

Det är intressant, hur det har varit konsthistoriska skiftningar, hur vissa konstnärer nästan är rädda för att använda ordet skulptur.

 

Det fanns en tid när skulpturen var så dominerad av arkitekturen, det följde och fyllde en uppgift för det arkitektoniska. Det fanns en tid när skulptur inte var fri.

 

Berätta något om skoltiden

 

Vi jobbade på efter naturen och modell. Jag minns när vi hade modellstudier, första gången jag förstod någonting om skillnaden mellan att avbilda och ge form. Det var en fot som jag gjorde. Den har jag faktiskt kvar. Då minns jag glädjen, att det hände något mer, hur valvet såg ut, en blick på det som gjorde att det kändes annorlunda. Detta var mitt tredje år i skolan. Jag har egentligen brytt mig mer om det sedan efteråt. Då tyckte jag det var roligt men nu när jag tittar på det så förstår jag att jag fattade något. Man kan se något bakåt, att det faktiskt finns en slags konsekvens. Skulle man ha bestämd sig för konsekvensen så hade den inte funnits där.

 

Och kanske riskerat att bli väldigt konstruerad och rigid?

 

Ja, ”Det här tänker jag aldrig ändra på”

 

Ett långt konstnärskap är ju psykoanalytiskt betingat? Att man inte alltid vet varför man varit så fixerad vid något.

 

Det tror jag absolut.

 

Varför till exempel du varit så upptagen vid trädet.

 

Ja, 40 år med trädet!

 

Just oxeln är ett väldigt tåligt träd, ett slags urträd i Norden.

 

Det är därför det klarar av Gotland, ståendes vid stränderna. Helt utsatta.

evalange-mikaelolsson9469-70

Eva Langes ateljé våren 2020. Foto: Mikael Olsson

evalange-mikaelolsson9474-75

Eva Langes ateljé våren 2020. Foto: Mikael Olsson

Det finns så mycket med trädet. Bibliskt, historiskt. Men om vi går bort från själva formen, och istället ser på materialet till detta editionsverk. Vad betyder alabaster för dig?

 

Jag har ju gjort denna skulptur först i lera och sedan gjutit den i gips. Och sedan när jag hade gjort denna så började jag jobba lite i alabaster. Det var mycket för att jag inte ville att de skulle kunna gå sönder. Ganska snabbt upptäckte jag att gips och alabaster har något gemensamt. Och alabaster är faktiskt gips. Det är inte sten, inte marmor. I Italien kallas den ”Den döda stenen”. Det tycker jag är fel.

 

Alabaster kan ha många olika nyanser? Men du omger dig gärna med den vita?

 

Helst gör jag det. Men det finns en portugisisk som är rosa som jag fick några bitar av. Tyvärr sämre kvalitet, den gick sönder i hörnen. Men den var skimrande. Jag gjorde en låda som jag ställde en annan skulptur i. Jag tror inte jag vill ha den rosa. Men jag arbetar gärna med rosa lera. Och den är vacker. Gipsen finns och leran finns, terrakottan var det första materialet vid sidan av gipset som jag siktade mot eftersom man inte kunde lämna ifrån sig gipser.

 

Du menar traditionellt sett att det är ett skissmaterial?

 

Men nu gör jag det, ja om man tänker sig att om man ska ställa ut så är inte gipser en stor framgång. Nu spelar det inte längre någon roll. Men det är skönt med något med tyngd i sig.

 

Ja, som det lilla trädet som trots att den är liten känns så rejäl och kraftig i uttrycket. Jag tycker ju även att den liknar en kalk. Du tecknar också på den?

 

Jag filar på den, när jag inte tycker det tillräckligt rakt. Jag tycker det är skönt när man jobbar med gips att det finns spår och tecken kvar av verktygen. Också med alabastern. När jag får tillbaka en skulptur från Volterra där de görs så är den nästan helt blank. Och då måste jag bryta ner det blanka.

evalange-mikaelolsson9463-64

Eva Langes ateljé våren 2020. Foto: Mikael Olsson

Varför vill du inte ha det blanka?

 

Jag tycker det blir sliskigt! Även när jag får tillbaka en skulptur från Italien, och då har jag ju visserligen skickat ner mitt original, så är den ändå inte riktigt min före jag har gått över den helt och hållet. Först tänker jag, åh vad bra det är men efter en stund så tänker jag, nej, detta är inte alls bra. Så då måste jag gå över dem med små fina verktyg, och ändra lite. Det finns en kul bild på mig, en stor skulptur skulle fraktas till en utställning men jag står där in i det sista och slipar.

 

Du tecknar också rent faktiskt på dina pelare?

 

Det är av praktiska skäl, jag vill ha regnet, strålarna och det enklaste sättet, efter att ha försökt rista, för att få det riktigt tunt och rakt var blyertsstrecket det bästa. Och det är jätteroligt att teckna på gipsen! Och att måla på. Ett tips till akvarellmålare är att måla på gips.

 

Jag tänker på hur konkret tecknandet blir ett tecken, som på dina pelare. Det räcker med dessa tunna streck för en förnimmelse av något uthugget i sten, något format. Och blyerts som är så efemärt. Jag tänker osökt på din relation till Grekland, till allt klassiskt. Har du rest mycket dit?

 

Jag var på en viktig resa dit när jag var 19 år. Och det är den kykladiska konsten jag bryr mig om, den senklassiska konsten bryr jag mig inte om alls. Men det är fram till 500 f.kr när man ser hur kontraposten utvecklas, från det strama och pelarlika till det får sitt kontrapost-uttryck ordentligt och det kom senare. Men det är inte det som intresserat mig utan det är den sammanhållna formen. Jag var rätt mycket på museet i Aten och det betydde helt enkelt väldigt mycket för mig. Och sen var det något med att jag inte tyckte om det klassiska! Det fanns ett motstånd inom mig, och det kan ha haft med den där läraren att göra.

 

Lite subversivt av dig? Eftersom det varit så viktigt med det senklassiska inom konstutbildningar.

 

Ja, alla gubbansikten och så. Det finns en vidlyftighet efter det kykladiska. Nästa steg bakåt blir ju Egypten. Det innhåller en stramhet men det fattas ju ingenting, man söker inte efter något mer. Det är inte förenklat. Det är kompakt och klart. Pang!

 

Det är så jag vill se din konst, för när jag läser om dig så säger till exempel någon att man måste lyssna noggrant. Och det ska man ju göra, och titta noggrant men det får det att låta som om verken inte har en hög röst. Och jag tycker inte du viskar. Detta lilla träd vi tar fram för SAK, det talar väldigt högt. Det är en komplett form.

 

När jag såg din utställning på Konstakademien hösten 2019 började jag tänka på din relation till marken och luften. Du arbetade med stora bågar som skar luften. Många verk i rymden. Hur tänker du kring tyngden neråt eller att de skjuter uppåt?

 

Det har att göra med platsen, det är avgörande. Jag tänker på min offentliga utsmyckning i Helsingfors, vid Svenska teatern. Jag har jobbat med cirkeln och ringen men haft dessa liggandes på marken. Det var ingen rolig plats för min utsmyckning, det gav inget större uttryck. Något måste därför uppåt, jag ville markera platsen, ingången till teatern. Så jag lyfte upp dessa former från marken. Man måste undersöka platsen grundligt. Tre komponenter, beställaren, platsen och konstnären. Alla dessa delar måste nå samförstånd. Vissa skulpturer kan man kanske ställa var som helst men det är egentligen platsen som man måste lyssna på.

 

Vilket var det första offentliga uppdrag du gjorde?

 

Haha, det vill jag inte säga. Jag tror jag gick näst sista året och det var väl någon tävling. Jag fick göra ett verk till Västberga yrkesskola utomhus. Den är gjuten i betong, den kanske inte är så tokig som jag alltid tänkt.

 

Står den kvar?

 

Jag tror det.

 

Nu kommer du locka SAK:s medlemmar att åka ut och titta!

 

Hur tänker du på det fortsatta livet för din konst? Ditt träd kommer ju att hamna i tjugo olika hem.

 

Jag tänker nog inte på det. Men nu när jag får frågan undrar jag ju över många verks nya hemvist. Jag saknar ofta mina verk. Men när det gäller skulptur så har man fördelen att ha kvar en modell. Saknaden blir inte på samma sätt. Jag har ibland sagt nej till att sälja för jag vet att saknaden kommer bli för stor.

 

Eva Lange (f 1935) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan 1959-64. Lange har bland annat haft separatutställningar på Konstakademien i Stockholm, Skövde Konsthall och Södertälje Konsthall. Hon är representerad i samlingarna på bl.a. Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm och Göteborgs konstmuseum. Hon har gjort ett flertal offentliga gestaltningar.

evalange-mikaelolsson9504

Eva Lange och Sara Walker Foto: Mikael Olsson

2 för 1 – Se sommarens utställning ”Skendöd” på Carl Eldhs Ateljémuseum! Konstnären bakom sommarutställningen är Bella Rune!

Carl Eldhs Ateljémuseum Bella Rune

bella_rune_korsning_2019-_foto_urban_joren

foto: Urban Jörén

För åttonde sommaren i rad bjuder Carl Eldhs Ateljémuseum in en konstnär att ställa ut i dess lokaler, och i år är det Bella Rune som tar plats med sina skulpturer.

Namnet på utställningen, Skendöd, kan kopplas till den rådande pandemin. Trots detta är det just en tillfällighet, och med titeln beskrivs något både fruset och elastisk. Utställningen handlar om att kunna stimulera en potential som kan finnas och hämtas ur det vilande. Titeln och det frusna kan även kopplas till de permanetna stayerna av Carl Eldh som står i lokalerna, och Runes skulpturer i kontrast lyfter fram det sköra i hans verk.

Den röda tråden i Bella Runes konstnärskap är just tråden, och hon återkommer ofta till vävning som uttrycksmedium. Samtidigt arbetar hon ofta med digitala medier och sammankopplar dem med sina fysiskt närvarande verk med dess taktila egenskaper och låter dem möta den virtuella världen.

Bella Rune är stockholmsbaserad och utbildad vid Chelsea College of Arts i London och på Beckmans Designhögskola, och hon har sedan sin debut 1998 medverkat i flertal utställningar över hela världen.

 

SAK:s medlemmar går 2 för 1. Erbjudandet för SAK:s medlemmar gäller under ordinarie öppettid t.o.m. 27 september och går inte att kombinera med annan rabatt. För att utnyttja erbjudandet, visa senaste medlemstidning med medlemsnumret tryckt i adressfältet, alt. ett epost-utskick med medlemsnumret längst ned.

Carl Eldhs Ateljémuseum håller öppet maj – oktober, mer info om öppettider och Carl Eldhs Ateljémuseum på www.eldhsatelje.se. Utställningen Skendöd av Bella Rune pågår till 27 september 2020.

Verk av Carl Eldh har varit förstaprisverk i SAK:s konstlotteri vid flera tillfällen, 1924 ”Maja”, 1937 ”Löpare, skiss för skulptur i Stadion”, 1947 ”Eva”. 1942 var Carl Eldhs konstnärskap ämnet för årsboken, författad av Karl Asplund.

Fler medlemsförmåner för SAK-medlemmar finner du på hemsidan: http://www.konstforeningen.se/medlem/ Inte medlem ännu? Det blir du enklast här: www.konstforeningen.se

screen-shot-2020-05-19-at-10-52-15

 

KULTURHELG

Det är äntligen långhelg och den kan du lätt fylla med konst och kultur trots att många museum och teatrar håller stängt! Återigen har vår praktikant Emelie samlat lite tips på spännande digitala sätt att uppsluka mer kultur:

Denna gång har jag valt att fokuserat på konst och kultur som ni kan uppleva från soffan för att kunna få den viktiga avslappningen men samtidigt den stimulans som det kreativa sinnet behöver extra av just nu.

Foto: UR

foto: UR

Först passar jag på att tipsa om serien ARTITYD – ATELJÉN och avsnitt ett, Måleri, där de bland annat träffar konstnären Carl Hammoud. Carl Hammoud är den konstnär som står bakom SAK’s uppdragsverk 2020 och hans verk kommer således att vara med i årets lotteri – som ni, våra medlemmar har chansen att vinna! Avsnittet ger en till möjlighet att bekanta sig med Carl Hammoud och hans process ännu mer!
 
UR har även såklart fler dokumentärer inriktade på konst och kultur som  är helt gratis att streama!

En till gratistjänst är SVT Play. I följande stycke listas några av mina favoriter av de kulturdokumentärer och inslag som erbjuds!
foto: SVT Play

foto: SVT Play

Konsthistorier är en dokumentärserie som gör dubbla konstnärsporträtt. I varje avsnitt presenteras en svensk konstpionjär tillsammans med en samtida konstnär som får kommentera sina egna tankar kring den andres konstnären verk och bedrifter samt får begrunda sin egen skapandeprocess. Tips på avsnitt är Tunnelbanan där serien tar Siri Derkerts konstnärskap och konst i besittning tillsammans med den omstridda graffitikonstnären Nug. 


I programmet kulturprogrammet 
Sverige! får en möta kulturpersonligheter runtom i Sverige. I ett av de senaste avsnitten Loulou Lamotte, konst i coronatid, Sätergläntan” får en bland annat möta konstnären Malin Bailey Appelgren som nu i det rådande klimat vänt sig till digitala plattformer för att nå ut till sin publik och till nya betraktare. 


Hilma af Klint har de senaste åren, efter nästan ett halvt sekel utan vetskapen kring hennes maffiga konst, blivit otroligt uppmärksammad. Hösten 2018 öppnade en utställning med hennes konst på Guggenheim museet i New York, och utställningen slog dessutom besöksrekord under de månader den var öppen. 2019 kom även Bortom det synliga – filmen om Hilma af Klint, en dokumentärfilm som skildrar Hilma af Klints storslagna och andliga konst och presenterar konstnären som under så lång tid var “oupptäckt”. 

 

foto: SVT Play

foto: SVT Play

En kväll på Muése d’Orsay – är en dokumentärfilm som spenderas på det franska museet Musée d’Orsay. Tillsammans med bland annat konstnären Marina Abramović och koreografen Sasha Waltz visas kända konstverk från museets samling upp och en får uppleva de tankar och känslor som uppstår vid betraktande av några av konsthistoriens största konstverk. 

Dokumentären beskriver även skiftet som skedde i samhället då den “moderna tiden” begynnande och hur konsten och konstnärerna således påverkades. Musé d’Orsay huserar just konst från den gryende moderna tiden fram till sekelskiftes andra decennium.

 

Konst som retat mångaär en serie som i korta avsnitt presenterar ett utvalt verk och dess skapare. Fokuset ligger på verk som haft kontroversiella motiv eller av någon anledning fått mycket blandad kritik och uppståndelse. På under 10 minuter får du lära dig mycket och beundra underbara verk tillsammans med Bengt Lagerkvist. Tips på avsnitt är nr 11 av 12,  Modern, där ett av Lena Cronqvists verk är i ljuset.

 

Foto: Netflix

Foto: Netflix

Struggle: The life and Lost Art of Szukalski – är ni sugna på mer konst utanför Sveriges gränser och vill bekanta er med en nästan glömd mästare. Stanislaw Szukalski var både skulptör och målare och böljde mellan många olika stilar, surrealism, romanticism, futurism, expressionism etc. Szukalski föddes i Polen 1893 och hade en god konstnärskarriär ända frams till andra världskriget då flykten tog honom till USA. I det nya klimatet och samhället fick han mindre uppmärksamhet och han och hans konst började att glömmas bort. På senare år har hans livs gärningar åter börjat kommit i ljuset, och i denna dokumentär får man möta den energiske och galne mästaren. Dokumentären kan ses på Netflix.


Tyvärr har många teatrar etc. fått ställa in sina program pga. rådande situation, fördelen är dock att flera nu istället erbjuder digitala föreställningar
:
foto: Sören Vilks

foto: Sören Vilks

Dramaten har en ny playtjänst och i deras utbud finns bland annat Vilhelm Mobergs klassiker Utvandrarna som ni dessutom kan se helt gratisDramat sattes upp våren 2014 av Irea Kraus bland annat med Stina Ekblad som Kristina och Rolf Lassgård som Karl-Oskar. Här finns en recension av Lars Ring i SVD (28-04-2014, hämtad 23-04-2020) av just denna uppsättning av pjäsen.

 

Operan erbjuder livesändningar av föreställningar via en liknande playtjänst. I utbudet finns dokumentären Livet på operean där man får möjligheten att uppleva det som annars är dolt bakom ridån. 

 

 Foto: Micke Sandström

foto: Micke Sandström

Uppsala Stadsteater erbjuder oss att gratis se föreställningen Meningen med döden via digitala medier. Föreställningen hade premiär tidigare i år, 25 januari, och hann således inte visas så länge som det var tänkt, och att vi nu har chans att se den gratis är otroligt generöst och roligt! Recension här!

 

Hoppas något av tipsen passar för soffmyset i helgen! Ta hand om er, och trevlig helg!
/ Emelie Conrad

Skulptur i Natur

Social distansering är en av de saker som gäller i dessa svåra tider och allt fler museer och gallerier håller stängt för att förebygga smittspridning. Men trots detta finns det sätt att mätta sitt konstbehov, och en skulpturvandring är en av de lösningarna.

Sedan 1937 har enprocentsregeln tillämpats i många svenska städer och i och med detta finns det mycket offentlig konst i våra omgivningar. En skulpturvandring ute i det fria är något du kan göra samtidigt som du tillämpar social distansering och fortsätter att uppleva konst. 

Här nedanför har vår praktikant Emelie listat skulpturparker eller tips på skulpturvandringar som går att göra runt om landet!

 

Faster av Liss Eriksson

Faster av Liss Eriksson Foto: Ann Eriksson

Arvika: Runt om centrala Arvika finns mängder av skulpturer utplacerade. Dessutom har en skulpturvandring i appen “Stigen” skapats för att förenkla din vandring. Ladda ner appen och sök på “Skulpturen Arvika”. Stigen har 21 punkter med en staty på varje plats och vandringen är på 11 km. Du kan korta ner den genom att fokusera på punkterna inne i stan.

Faster av Liss Eriksson är ett av de verk en kan se under skulpturvanringen.

 

Borås: Borås som ibland är känd som skulpturstaden har mycket offentlig konst att erbjuda, därav sitt “smeknamn”. Borås stads egna hemsida erbjuder en väl utformad: “galleri-karta” där muralmålningar, statyer, museum etc. är markerade och bidrar med kort information om just det du finner intressant. Kartan gör det utmärkt för dig att välja en egen promenadslinga fylld med konst. Det finns även en mer utvald skuplturvandring framtagen av Borås Kostmuseum: Skulpturvandring Borås – 2020

Borås har även en skulpturvandringslinga inlagd i ”On spot story”, se nästa stad för mer info.

 

Enköping: I Enköping finns massvis med fina skulpturer och Enköpings Museum har producerat en konstvandring via On spot story. Med 31 stopp får du en fin promenad men även bra information kring skulptur och konstnär. Ladda ner appen och gå in på Enköping stad.
Länk till Appen: ”On spot story”

 

Gislaved: Gislaved Kommun har sammanställt en egen skulpturvandring som ni kan ta del av – både med karta och information kring verken. Skulpturvandringen beräknas ta runt 30 minuter. 

 

Gävle: För Gävle passar en konstrunda perfekt att ta i Stadsträdgården, i parken finns flera statyer och konstverk, bland annat Carl Milles ‘Musicerande änglar’ eller till exempel ‘Sommar’ av Nils Sjögren. Sedan kan man även röra sig över gångbron till Regementsparken och gå förbi Gävle Konstcentrum som ligger precis intill. Där har de nämligen ordnat en tillfällig “fönsterutställning”, ‘Under rådande omständigheter’, vilken visar upp konst utan att en behöver gå in i konstcentret. 

 

 

Järntorgsbrunnen/De fem världsdelarna av Tore Strindberg Foto: Bengt Kjellin

Järntorgsbrunnen/De fem världsdelarna av Tore Strindberg
Foto: Bengt Kjellin

Göteborg: Runt om Göteborg finns mängder med offentlig konst, och staden har även kommit med en hemsida för sin konst med en konstkarta. Via konstkartan kan du se vad för konst som finns omkring dig eller runtom Göteborg, dessutom erbjuder den mer information om varje konstverk under dess flik. 

Varför inte utgå från deras konstkarta, eller börja en vandring i Kungsparken och fortsätt över i Trädgårdsföreningen för att sedan gå längst Norra/Södra Hamnsgatan mot Kämpebron – en promenad på ca. 30-40 min. På vägen kommer du ha haft möjligheten att se upp till 25 olika konstverk och statyer! 

 

Halmstad: Halmstad Konsthall har ordnat en konstvandring via On spot story som man kan göra i staden. Den består av 17 stopp och leder dig till skulpturer och konstverk av konstnärer så som Pablo Picasso, Lena Cronqvist, Carl Milles, Annika Simonsson etc. Ladda ner appen och gå in på Halmstad stad för att nå konstvandringen!
Länk till Appen: Audioguides – Konst i Halmstad  

 

Hässleholm: Hässleholms kulturförvaltning har själva ordnat en Skulpturvandring och skulpturguide som tar med dig runt i staden för att upptäcka dess konst. Vissa av stoppen är dock inomhus, så vi rekommenderar att börja på stopp #5, alltså vid Vattugatan där Minako Masuis Vindens portar står. 

 

Flottaren av Solveig Ueltzhöfer-Nyqvist Foto: Solveig Ueltzhöfer-Nyqvist

Flottaren av Solveig Ueltzhöfer-Nyqvist
Foto: Solveig Ueltzhöfer-Nyqvist

Karlstad: I Karlstad finns det mycket konst och där finns stora konstnärs-profiler, och vi har skapat en konstvandring för er som vill upptäcka konsten!

Konstvandrinen börjar vid Frödingeparken med skultpuren Liten dansös och slutar sedan på andra sidan av Klarälven vid statyn Flottaren – totalt bör konstvandringen ta ungefär en timme.

 1. Liten Dansös av Torsten Fridh, Frödingparken
 2. Uppståndelse av David Petterson, Parken vid Domkyrkan. Väl vid Domkyrkan om man vill förlänga sin konstvandring finns massvis med byster samt monument som går att beundra och ta in.
 3. Fredsstatyn/Fredsmonumentet av Ivar Johnsson, Stora torget 
 4. Torgdammen av Ove Lindblom Livsströmmen och Källan av Per Thorlin vid Stadsbiblioteket, Västra Torggatan
 5. Nu mot Museiparken och Sandgrundsparken: I dessa parker, som i princip går in i varandra, kan man stanna längre då det finns massor av offentlig konst; allt från byster, mer abstrakta verk och skulpturer som väcker känslor. Bland några av alla dessa är; Hand i hand av Lena Cronquist, Och solen har sin gång av Leo Petterson, Fur av Christina Jonsson, Kongen och Prinsen av Siri Bjerke etc.
 6. Bryggeriarbetaren av Gunnar Lundkvist, Museigatan 
 7. Cellisten av Liv Due, Karlstad Teater
 8. Selma Lagerlöf av Arvid Backlund, Karlstad Teater
 9. Flottaren av Solveig Nyqvist, Framför NWT-huset

Karlstad Kommuns Kultur och fritidsnämnd har gett ut en boken ‘Upptäck Konsten’ vilken samlat de flesta av stadens offentliga konstverk. Boken erbjuder kort läsning om varje verk och vill du göra konstvandringen mer informativ eller förlänga den är boken en bra idé! Boken finns även utgiven i online-version.

Kungsbacka en självguidad tur i centrum

Linköping: Konstrundan framtagen för Linköping inkluderar såväl modern som klassisk konst och den börjar i Stångåstaden med en modern muralmålning och slutar med en klassiker, Carl Milles Folkungabrunnen. Hela vandringen tar ungefär 1 ½ timme. Vill du korta ner vandringen ta bort de första två stoppen och håll dig mer centralt! 

 1. Foolish Fire av Katja Aglert och Oskar Aglert, Stångåstaden kv. Irrblosset
 2. Skulpturgruppen Alfa-Omega av Erik Höglund, Eskadern, Djurgårdsgatan 81-91 
 3. Stående flicka med paraply av Lena Cronqvist, i Seminarieträdgården vid Engelska Skolan (tal om att det ska utvecklas till en konstpark så gå runt lite och leta efter fler guldkorn innan ni går vidare till nästa stopp!)
 4. K.G. Bejemarks av Tage Danielsson-staty i närheten av Konsert & Kongress (Konsistoriegatan 7)
 5. Tjurpannana av Agneta Stening, utanför Länsmuseet, Gråbrödragatan/Vasavägen 
 6. Utomjording av Stina Opitz Timmermanstorget (Timmermansgatan 9)
 7. Metamorfos av Monika Goras, Järnvägsparken
 8. Tvätten av Erik Höglund, Kungsatan 16
 9. Folkungabrunnen men Folke Filbyter av Carl Milles, Stora Torget

 

Luleå: Konst på Kronan. I Träffparken i området Kronan har det sedan 90-talet funnits en skulpturpark. Konstverken kan ses året om och konsten skiftar mycket, på en konstvandring i Träffparken kan en se mycket olika stilar och konst från olika tidsåldrar. 

Luleå Kommun har även gjort ett digitalt sammandrag av Offentlig konst i Luleå.

 

Malmö: Det finns mycket skulpturer runt omkring Malmö, och således har flera kons- och skulpturvandringar tillkommit, Konstguiden och Rundvandring.
Den ena är mer omfattande och fungerar mer som en stor konstguide medan den andra är en kortare rundvandring. Vill man alltså gå en längre runda, basera din konstvandring på den första; Konstguiden.

Prinsarna på slottet av Christian Partos Foto: Stockholms Läns Museum

Prinsarna på slottet av Christian Partos
Foto: Stockholms Läns Museum

 

Norrtälje: I Norrtälje finns massvis med offentliga skulpturer, och kommunen har sammanställt en broschyr, ‘Konst i offentlig miljö’, med 41 stycken av skulpturer som finns i områdena Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Prinsarna på slottet av Christian Partos (till höger) är ett av de verken som man kan se under en statyvandring i Norrtälje.

Varje sommar ordnar man även Konst i ån, en utställning i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön.

 

Nyköping: Nyköping har att bjuda på minst 40 offentliga skulpturer runt om i staden, och Nyköpingsguiden har sammanfattat och publicerat en broschyr om och karta över de alla – Skulpturvandring! Varför inte ladda ner broschyren och se vilka som finns i din närhet, eller ta dig ut på en skulpturpromenad för att få frisk luft och njuta av konsten! Bro För att se alla verk i centrala Nyköping skulle en vandring ta runt 2,5 h.

 

Piteå: Vid Norra Hamn i Piteå finns skulpturparken ‘Konstpark’ vilken innehar runt 20 olika verk av olika konstnärer och de flesta verken är på tema vatten. Vissa verk byts efter en viss tid ut för att göra plats för nya konstnärer vilket gör att parken ständigt håller sig spännande och kan återupptäckas gång på gång. 

 

Stockholm: Som Sveriges huvudstad undgås det inte att ha mycket offentlig konst och även att mycket material uppstår kring den. 

Stockholms stads har fixat en hemsida kallad Stockholm Konst, där finns en karta med markörer för alla offentliga konstverk, klicka på valfritt konstverk för att läsa mer om det.

Runt om Stockholmsområdet finns även ännu mer skulpturer och offentlig konst. 

I Sundbyberg ligger Marabouparken Konsthall och de erbjuder en vacker skulpturträdgård. Är du sugen för utflykt är detta ett perfekt alternativ för att komma bort och se lite skulpturer! Även ett bra utflyktsmål skulle kunna vara Drottningholms Slott då parken är öppen för allmänheten och innehåller massvis med klassiska skulpturer. 

Moderna Museet som för tillfället håller stängt har en liten park som är tillgänglig för allmänheten och som håller öppet och vilken erbjuder moderna konstverk i det öppna!

I Västertorp i Stockholm finns upp till 21 verk utplacerade, och stadsdelen räknades 2018 som Stockholms största offentliga skulpturpark – här finns mer info kring några av de konstverken . 

Sappho IV av Jaume Plensa Foto: Artipelag

Sappho IV av Jaume Plensa
Foto: Artipelag

På Värmdö ligger konsthallen Artipelag, som för tillfället stängt sina dörrar. Men deras skulpturträdgård hålls fortfarande öppen med fantastiska utsikter och konstverk. 

Ett av verken man kan se är Sappho IV av Jaume Plensa, som syns till höger tillsammans med den vackra utsikten man får uppleva på Artipelag.

På Kungl. Djurgården anordnar Prinsessan Estelles Kulturstiftelse skulpturutställningar sommartid, 2020 med Alice Aycock.

Sundbyberg har lanserat appen Kulturspåret, en satsning för att levandegöra konsten i området! Här kan du upptäcka konstverk, köra quiz eller gå på skulpturvandringar på teman som ”Sumpans stjärnor” och ”Nakna människor”.

Sölvesborg: Mitt i Sölvesborg finns en konstrunda vilken tar en genom staden och låter en på vägen se fantastiska konstverk. Rundan består av 18 stopp och under dess ca. 30 – 40 minuter får en möta både modern likväl klassisk skulptur.

 

Tjörn Skulptur i Pilane bjuder på samtidskonst i ett åtta hektar stort kulturlandskap, där du upplever konst i sällskap av fritt strövande får.

 

Umeå: Umedalens Skulpturpark är bland en av Sveriges största och innefattar runt 44 verk. Sedan 1994 har även parken ställt ut 190 olika konstnärer. Förutom den fantastiska öppenhet som statyerna står i är det även gratis att besöka.

 

Listen av Camilla Akraka Foto: Fredrik Larsson

Listen av Camilla Akraka
Foto: Fredrik Larsson

Har du redan besökt Umedalens Skulpturpark eller vill hålla dig mer centralt i Umeå? Då kan du gå den konstslingan som vi skapat och som består av 8 stopp och vilken tar ca 30-4o min; 
1) Skin 4 (Klädnypan i Folkmun) av Mehmet Ali Uysal, Östra Strandgatan 30. 

2) Constructing a new world av Jacob Dahlgren, Årstidernas park

3) Hoppare av Mikael Åberg, statyn sitter sittandes på en mur vid Kyrkparken.

4) Listen av Camilla Akraka, Rådhustorget

5) Standing man av Sean Henry, Rådhustorget

6) I want to be heard, I want to be found av Knutte Wester, Vasaplan

7) Nobody puts baby in a corner av  Anders Glasser och Stina Åslund, Vasaplan

8) Grön Eld av Vicke Lindstrand, Järnvägstorget

I artikeln ”7 konstverk som ni borde ha koll på” presenteras information om nästan alla av de verk vi tipsar om i vår konstslinga.

 

Uppsala: Uppsala stad har sedan länge haft drömmen om att bli en kulturhuvudstad. Detta har gjort att Uppsala arbetar mycket med sin offentliga konst, och att det finns mycket för att få en fin skulpturvandring! Och kommunen har satt ihop kortare information om små vandringar; ‘Konststråk i Uppsala‘.

 

 Primary Structure av Jacob Dahlgren. Foto: Wanås Konst

Primary Structure av Jacob Dahlgren.
Foto: Wanås Konst

Wanås: För dig boende i närområden; Hässleholm eller Kristianstad etc., är detta ett perfekt alternativ om man har möjlighet till bil. Wanås Konst, en internationell skulpturpark bjuder på härlig konst i vackra miljöer.