En stilla natt

En stilla natt

Teknik: Objekt
Storlek: 21 x 33 x 6 cm
Tillkomstår: 2009
Vinstår: 2010