efterlysning-nya-ambassadorer

Under åren 2017-2020 fick SAK projektstöd från Allmänna arvsfonden för att driva projektet SAK UNG. Projektet växte under dessa år till ett landsomfattande nätverk där unga tillsammans tog del av konstvärlden på sina respektive orter.

Välkommen att kontakta någon av de tre föreningar som lever vidare även efter projekttidens slut:

DUK – de ungas konstförening

instagram @DUK_konstforening

Umeå Konstklubb

https://www.facebook.com/groups/378031876754935

instagram @umeakonstklubb

Unga konstvänner Göteborg

instagram @ungakonstvanner

.

Uppdraget som ambassadör är ideellt, löper under 1 år och ger dig möjlighet att fördjupa ditt eget konstintresse. Samtidigt träffar du nya

OM OSS

SAK UNG är ett projekt av Sveriges Allmänna Konstförening för att engagera och aktivera unga mellan ca. 16-25 år i samtidskonsten. Vi har lokala nätverk på orter över hela Sverige där du som konstintresserad får träffa andra unga som delar ditt intresse och följa med på våra konstaktiviteter.

.

Det är gratis att gå med i SAK UNG och som medlem får du följa med på våra aktiviteter och har även möjlighet att vara med och påverka vilka aktiviteter nätverket ska göra. Det är helt kostnadsfritt att delta och engagera sig i SAK UNG. Tidigare aktiviteter som gjorts är bl.a. workshops, studiebesök, konstnärssamtal och konstutställning. SAK UNG stöds av Allmänna arvsfonden 2017-2020.

.

För mer information och anmäla ditt intresse,
kontakta oss på sakung@konstforeningen.se