Everyday is like Sunday

Everyday is like Sunday

Teknik: Blandteknik
Storlek: 49 x 37 cm
Tillkomstår: 2007
Vinstår: 2010