Utan titel

Utan titel

Teknik: Olja på duk
Storlek: 88 x66 cm
Tillkomstår: 2012
Vinstår: 2013