Galaxer

Galaxer

Teknik: Olja på duk
Storlek: 20 x 20 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2010