Gryning

Gryning

Teknik: Lamdaprint på plexiglas
Storlek: 70 x 100 cm
Tillkomstår:
Vinstår: 2010