Landskap

Landskap

Teknik: monotypi
Storlek: 153x128
Tillkomstår: 1999
Vinstår: 2000