Magic mushroom

Magic mushroom

Teknik: Marmor
Storlek: H 30 cm
Tillkomstår: 2001
Vinstår: 2010