Människa

Människa

Teknik: Fp-gravyr, handtryck à la poupée
Storlek: 44 x 36 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2010