Med glorian på svaj

Med glorian på svaj

Teknik: Brons och trä
Storlek: h 16 cm (100 inkl podium)
Tillkomstår: 2007
Vinstår: 2010