Mus

Mus

Teknik: Bränd vit lera
Storlek: h 14 cm
Tillkomstår: 2008
Vinstår: 2010