Oh fuck

Oh fuck

Teknik: Olja på pannå
Storlek: 12 x 10 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2010