Stabil

Stabil

Teknik: Plåt, kolorerad
Storlek: h 80 cm
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2013