Vinst nr 002: Copyright # 5

Vinst nr 002: Copyright # 5

Teknik: Papper och vatten
Storlek: 31 x 22 x 9 cm
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2019