Vinst nr 014: Genomlysning 5

Vinst nr 014: Genomlysning 5

Teknik: Fotografi
Storlek: 62 x 51 x 2 cm
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2019