Vinst nr 017: Vi fyra

Vinst nr 017: Vi fyra

Teknik: Broderi
Storlek: 32 x 34 x 4 cm (med ram)
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2019