Vinst nr 007: Cirkus

Vinst nr 007: Cirkus

Teknik: Glaserad keramik
Storlek: 24 x 30 x 30 cm
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2019