Vinst nr 008: Latticed /Minas längtan no. 04

Vinst nr 008: Latticed /Minas längtan no. 04

Teknik: Fotografi
Storlek: 60 x 40,5 x 3 cm
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2019