Vinst nr 001: Seashell tears

Vinst nr 001: Seashell tears

Teknik: unikt handgjort collage; Vogue Magazine 1967 med snäckor
Storlek: 84,1 x 59,4 x 4 cm
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2019