Vinst nr 009: Rörelse i rummet

Vinst nr 009: Rörelse i rummet

Teknik: Akryl på duk
Storlek: 45 x 35 cm
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2019