Untitled

Untitled

Teknik: Olja
Storlek: 30 x 25 cm
Tillkomstår: 2019
Vinstår: 2021