The Truth has Aesthetic

The Truth has Aesthetic

Teknik: Etsning, uppl. 35
Storlek: 23 x 29 cm (papper)
Tillkomstår: 2015
Vinstår: 2021