facebook-banner-ratt-format20

Under åren 2017-2020 fick SAK projektstöd från Allmänna arvsfonden för att driva projektet SAK UNG. Projektet växte under dessa år växt till ett landsomfattande nätverk där unga tillsammans tog del av konstvärlden på sina respektive orter.

Välkommen att kontakta någon av de tre föreningar som lever vidare även efter projekttidens slut:

DUK – de ungas konstförening

instagram @DUK_konstforening

Umeå Konstklubb

https://www.facebook.com/groups/378031876754935

instagram @umeakonstklubb

Unga konstvänner Göteborg

instagram @ungakonstvanner

UTVECKLA DITT KONSTINTRESSE GENOM SAK UNG

SAK UNG är Sveriges Allmänna Konstförenings projekt för att aktivera och engagera unga i samtidskonsten. Projektet är öppet för alla unga mellan 16-25 år och det är helt gratis att delta.
Syftet är att öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och skapa ett nationellt nätverk och mötesplatser för unga konstintresserade. Här träffar du andra som delar ditt intresse för konst, får möjlighet att tillsammans uppleva konst på din ort och genomföra egna projekt och konstaktiviteter.
Genom projektet kan deltagarna ta del av den samlade kunskapen som finns på landets olika konstinstitutioner, utbyta erfarenheter, skapa kontakter och engagera sig tillsammans med andra unga. Samtidigt får de även möjlighet att influera och påverka den ibland slutna konstvärlden.

VÅR HISTORIA

Med inspiration från SAK:s historia och de satellitverksamheter som föreningen hade på olika orter i slutet av 1800-talet föddes idén till SAK UNG. Visionen för vår tid har varit att skapa ett nationellt nätverk för unga konstintresserade och öppna upp konstvärlden för en ny generation.

2014 började SAK UNG som en satsning tack vare studenter i Uppsala som engagerade sig på volontärbasis. Genom stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse år 2016/2017 kunde SAK UNG expandera sin verksamhet till fem nya orter. Tack vare vidare stöd från Allmänna arvsfonden år 2017-2020 kan SAK UNG utvecklas än mer till att omfatta fler orter i ett nationellt nätverk där unga får möjlighet att mötas kring konsten.

VÅR VERKSAMHET

På varje ort där vi har verksamhet finns ett lokalt SAK UNG-nätverk. Nätverken leds av en ambassadörsgrupp som tillsammans med deltagarna arrangerar konstaktiviteter varje termin. Aktiviteterna i nätverket bestäms av deltagarna själva, och man får handledning och stöd av SAK UNG:s projektledare att genomföra dem.

Genom samarbeten med både nationella och lokala konstinstitutioner har medlemmarna på varje ort möjlighet att skapa och ta del av ett rikt program. Bland tidigare aktiviteter kan nämnas konstnärliga workshops, gemensamma utställningsbesök, skapa konstutställningar, leda konstnärssamtal och mycket mer.

ENGAGERA DIG

Det finns flera sätt att engagera sig i SAK UNG; som besökare på aktiviteter, deltagare som är med i planeringen på din ort eller som ambassadör med mer ansvar. Ambassadörskapet ger både kompetens och erfarenheter som är värdefulla i ett CV samt möjlighet att skapa ett personligt nätverk inom konstvärlden. Uppdraget är volontärt och löper över ett år med möjlighet till förlängning.

Målet med allt vi gör i SAK UNG är att engagera och aktivera unga i samtidskonsten, och att ständigt nå ut till fler som vill vara en del av SAK UNG. Välkommen att bli medlem du med!
Anmäl dig kostnadsfritt här och följ med på nästa aktivitet i ditt närmaste nätverk.

Har du frågor eller vill veta mer om hur du kan engagera dig? Kontakta SAK UNG:s projektledare Clara Dagh, clara.dagh@konstforeningen.se.

 

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv

KONTAKT

clara-dagh_projektledare-sak-ung

 

Clara Dagh, projektledare SAK UNG: clara.dagh@konstforeningen.se

Facebook: SAK UNG

Instagram: @sak_ung

 

 

 

 

 

VÅRA NÄTVERK

sak ung uppsala

Kontakt: sakunguppsala(@)konstforeningen.se
Facebook-grupp

SAK UNG Stockholm

Kontakt: sakungstockholm(@)konstforeningen.se
Facebook-grupp


 SAK UNG Örebro

Kontakt: sakungorebro(@)konstforeningen.se
Facebook-grupp

 SAK UNG Malmö

Kontakt: sakungmalmo(@)konstforeningen.se
Facebook-grupp

 

 SAK UNG Borås

Kontakt: sakungboras(@)konstforeningen.se
Facebook-grupp

 SAK UNG Göteborg

Kontakt: sakunggoteborg(@)konstforeningen.se
Facebook-grupp

 

 SAK UNG Umeå

Kontakt: sakungumea(@)konstforeningen.se
Facebook-grupp

 facebook-bannervaxjo

Kontakt: sakungvaxjo(@)konstforeningen.se
Facebook-grupp