SAK har genom åren samarbetat med en rad olika konstinstitutioner, företag och enskilda personer runt om i landet för utställningarna, programverksamheten och andra tillfällen där medlemmar och övriga nyfikna har kunnat fördjupa sitt konstintresse.