Sammanförda-blå

Sammanförda-blå

Teknik: Digital grafik 3/40
Storlek: 60 x 48 cm
Tillkomstår:
Vinstår: 2010