Sammanförda-röd

Sammanförda-röd

Teknik: Digiítal grafik 4/40
Storlek: 60 x 48 cm
Tillkomstår:
Vinstår: 2010