Slättlandskap

Slättlandskap

Teknik: Akryl
Storlek: 33 x 30 cm
Tillkomstår: 2009
Vinstår: 2010