Svartstickerskorna I

Svartstickerskorna I

Teknik: Akvatintetsning
Storlek: 71 x 64 cm
Tillkomstår: 2009
Vinstår: 2010