The carneval is over

The carneval is over

Teknik: Screentryck 2/10
Storlek: 50 x 40 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2010