Utan titel

Utan titel

Teknik: stencilfärg på pannå
Storlek: 20x30 cm
Tillkomstår: 1999
Vinstår: 2000