Utan titel

Utan titel

Teknik: träsnitt på tyg
Storlek: 67x62
Tillkomstår: 1998
Vinstår: 2000