Utan titel

Utan titel

Teknik: Olja på duk
Storlek: 30 x 30 cm
Tillkomstår: 2009
Vinstår: 2010