Utan titel

Utan titel

Teknik: Blandteknik
Storlek: 146 x 81 cm
Tillkomstår: 2009
Vinstår: 2010